Microsafe 2

  • Leder dagvatten till ett mikroplastfilter
  • Horisontell dränering
  • Kombineras med mikroplastfilter i dagvattenbrunn