Fritidsflis

Träflis har en bra stötdämpande förmåga och ger en skön naturkänsla, materialet lever upp till kraven i svensk säkerhetsstandard SS-en1176/77