EN 1177

EN1177 garanti
Genom att vi arbetar utefter EN1177, ett direktiv från EU som innebär att tjockleken på gummit följer EU:s standard, garanteras gummits säkerhet och mjukhet.
EN1177 är ett direktiv från EU gällande underlag för lekmaterial och gäller för alla lekplatser och gårdar som är tillgängliga för offentligheten. Det används även i svenska direktivet SS EN 1177.

Material typGrovlek (mm)Djup* (cm)Maximal fallhöjd (cm)
Gräs /jord--upp till 100
Barkflis20 to 8030op to 300
Träflis5 to 3020- / -
Sand0,2 to 220- / -
Pärlsten2 to 820- / -
Syntetisk underlag--op to 400

*Vid lösare material ska 20 cm läggas på för dessa angivelser för att försäkra att materialet ligger stilla.

Tabellen är hämtad från http://www.en1177.se/1177.html där ni även kan läsa mer om direktivet.